Zarząd 


Jakub Kaszuba

Prezes zarządu

Telefon kontaktowy: +48 517 060 760

Karol Janoś

Zastępca prezesa

Łukasz Kierzek

Członek zarządu

Dominik Świątek

Członek zarządu

Marcin Bednarek

Dyrektor sportowy

Telefon kontaktowy: +48 602 793 694

Karolina Skoczek

Biuro KPR Ostrovia